ОГОЛОШЕННЯ

WEB РЕСУРСИПро коледж - Структура - Циклова комісія дисциплін професійної підготовки спеціальностей АД та УТ


Циклова комісія дисциплін професійної підготовки спеціальностей 5.07010602 "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів" та 5.07010102 "Організація перевезень і управління на автотранспорті"
 
 Методична проблема, над якою працюють члени комісії: «Підвищення якості знань шляхом застосування інтерактивних методів навчання; упровадження компетентнісного підходу в процес професійної підготовки майбутніх фахівців; використання загальнолюдських цінностей у вихованні та навчанні гармонійно розвиненого, високоосвіченого, національно свідомого громадянина України».
 
Склад комісії:
 
Раємська Олександра Юріївна
(голова циклової комісії)

 
Кравченко Сергій Юрійович
 
Богдан Анатолій Петрович

 
Судініна Наталія Борисівна

 
Колот Петро Дмитрович