ОГОЛОШЕННЯ

 

КОНТАКТИ ДОВІРИ

WEB РЕСУРСИ
Про коледж - Структура - Циклова комісія дисциплін професійної підготовки спеціальностей АТ та ТТ


Циклова комісія дисциплін професійної підготовки спеціальностей 274 "Автомобільний транспорт" та 275 "Транспортні технології"
 
 Методична проблема, над якою працюють члени комісії: «Підвищення якості знань шляхом застосування інтерактивних методів навчання; упровадження компетентнісного підходу в процес професійної підготовки майбутніх фахівців; використання загальнолюдських цінностей у вихованні та навчанні гармонійно розвиненого, високоосвіченого, національно свідомого громадянина України».
Склад комісії:
 
Раємська Олександра Юріївна
(голова циклової комісії)

Богдан Анатолій Петрович

Гуз Ярослав Валентинович

Донець Тетяна Андріївна

Карпенко Микола Володимирович

Колот Петро Дмитрович

Кравченко Сергій Миколайович

Судініна Наталія Борисівна