ОГОЛОШЕННЯ

WEB РЕСУРСИПро коледж - Структура - Циклова комісія іноземної мови


Циклова комісія іноземної мови
 jpg
 Робота циклової комісії іноземної мови Коледжу транспорту та комп’ютерних технологій Чернігівського національного технологічного університету нерозривно пов’язана з усіма структурними підрозділами коледжу
 
 Циклова комісія забезпечує викладання дисциплін: «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням».
 jpg
 Циклова комісія забезпечує викладання дисциплін «Іноземна мова» та «Іноземна мова за професійним спрямуванням» у процесі підготовки молодших спеціалістів денної та заочної форм навчання за напрямами: «Електромеханіка», «Економіка підприємства», «Автомобільний транспорт», «Комп’ютерна інженерія», «Комп’ютерні науки».
 
jpg Протягом перших двох років навчання в КТКТ студенти вивчають англійську мову загальноосвітнього рівня. Подальші роки студенти опановують дисципліну «Іноземна мова за професійним спрямуванням».
 
 Викладачі циклової комісії іноземних мов мають мовний та практичний досвід викладання в немовних вищих навчальних закладах. Вони приділяють велику увагу підготовці фахівців, які змогли б спілкуватися зі своїми колегами поза географічними та політичними кордонами. У цикловій комісії розроблено навчальні, робочі навчальні програми, навчально-методичне забезпечення дисциплін підготовки молодших спеціалістів різних галузей знань.
 jpg
 З метою підвищення власної науково-методичної кваліфікації викладачі ЦК регулярно проходять стажування у провідних вищих навчальних закладах України. Контроль за ефективністю стажувань здійснюється шляхом звітів викладачів на засіданнях циклової комісії. Результати підвищення кваліфікації упроваджуються в навчальний процес на практичних заняттях, під час розробки програм.
 jpg
 Перед викладачами ЦК стоять завдання по оволодінню новітніми технологіями навчання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі, по підвищенню якості викладання тощо.
 
jpg Традиційно циклова комісія іноземних мов проводить щорічний тиждень іноземної мови серед студентів коледжу та інші заходи, спрямовані на підвищення зацікавленості студентів у вивченні іноземної мови.
 
 У рамках роботи Ради директорів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації Чернігівської області циклова комісія бере активну участь у роботі обласного методичного об’єднання викладачів іноземної мови.
 
Склад комісії:
 
Івашенцева Євгенія Геннадіївна
(голова циклової комісії)

Зуйкова Олена Вікторівна

Гуз Юлія Валентинівна

Смущенко Ірина Анатоліївна