ОГОЛОШЕННЯ

WEB РЕСУРСИПро коледж - Структура - Циклова комісія дисциплін професійної підготовки спеціальностей КС та ПС


Циклова комісія дисциплін професійної підготовки спеціальностей 5.05010101 "Обслуговування програмних систем і комплексів" та 5.05010201 "Обслуговування комп’ютерних систем і мереж"
 
 Методична проблема, над якою працюють викладачі комісії: «Підвищення якості знань шляхом застосування інтерактивних методів навчання; упровадження компетентнісного підходу в процес професійної підготовки майбутніх фахівців; використання загальнолюдських цінностей у вихованні та навчанні гармонійно розвиненого, високоосвіченого, національно свідомого громадянина України».
 
 
Склад комісії:
 
Шумська Лілія Михайлівна
(голова циклової комісії)

 
Моришев Юрій Юрійович

 
Данилова Віталіна Анатоліївна

 
Ємець Петро Андрійович
 
 
Мудрицький Артур Вікторович

 
Трохименко Олександр Володимирович