ОГОЛОШЕННЯ

WEB РЕСУРСИПро коледж - Структура - Циклова комісія мови та літератури


Циклова комісія мови та літератури
 
 Методична проблема, над якою працюють члени комісії: «Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес та їх вплив на якість знань, вмінь та навички студентів».
 
 У цикловій комісії працюють однодумці-професіонали, багаті на творчі шукання і здобутки, тут поєднався авторитет і багаторічний досвід. Викладачі циклової комісії постійно працюють над удосконаленням методики проведення навчальних занять та позааудиторних заходів, підвищенням професійної майстерності, вивчають і впроваджують новітні педагогічні технології.
 
 Викладацький склад комісії характеризується високим інтелектуальним рівнем та сучасним мисленням, накопиченим досвідом навчання та виховання студентів, що дає можливість забезпечувати професійну підготовку й моральний розвиток студентів.
 
 Студенти, підготовлені викладачами комісії, щорічно посідають призові місця у міських, обласних та всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, оглядах, конференціях
 Окрім ґрунтовних знань із дисциплін, викладачі циклової комісії прищеплюють своїм вихованцям і високі моральні якості. Колектив щоденно працює над тим, щоб кожен студент усвідомлював загальнолюдські та національно-патріотичні цінності
 
Склад комісії:
 
Ющенко Валентина Василівна
(голова циклової комісії)

Харченко Світлана Анатоліївна

Доманська Олена Львівна

Попружна Олена Василівна