ОГОЛОШЕННЯ

 

КОНТАКТИ ДОВІРИ

WEB РЕСУРСИ
Про коледж - Структура - Циклова комісія філологічних та економічних дисциплін


Циклова комісія філологічних дисциплін
 
 Методична проблема, над якою працюють члени комісії: «Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес та їх вплив на якість знань, вмінь та навички студентів».
 
 У цикловій комісії працюють однодумці-професіонали, багаті на творчі шукання і здобутки, тут поєднався авторитет і багаторічний досвід. Викладачі циклової комісії постійно працюють над удосконаленням методики проведення навчальних занять та позааудиторних заходів, підвищенням професійної майстерності, вивчають і впроваджують новітні педагогічні технології.
 
 Викладацький склад комісії характеризується високим інтелектуальним рівнем та сучасним мисленням, накопиченим досвідом навчання та виховання студентів, що дає можливість забезпечувати професійну підготовку й моральний розвиток студентів.
 
 Студенти, підготовлені викладачами комісії, щорічно посідають призові місця у міських, обласних та всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, оглядах, конференціях
 Окрім ґрунтовних знань із дисциплін, викладачі циклової комісії прищеплюють своїм вихованцям і високі моральні якості. Колектив щоденно працює над тим, щоб кожен студент усвідомлював загальнолюдські та національно-патріотичні цінності
 
Склад комісії:
 
Поцелуйко Ірина Володимирівна
(голова циклової комісії)

Кучеренко Анна Анатоліївна

Лісова Марина Анатоліївна

Івашенцева Євгенія Геннадіївна

Гуз Юлія Валентинівна

Доманська Олена Львівна

Зуйкова Олена Вікторівна

Попружна Олена Василівна

Смущенко Ірина Анатоліївна

Трусевич Олена Вячеславівна

Шляхтур Наталія Ігорівна

Харченко Світлана Анатоліївна

Ющенко Валентина Василівна

Шиганова Юлія Валеріївна

Іллєнко Юлія Миколаївна

Буйна Лариса Миколаївна