ОГОЛОШЕННЯ

WEB РЕСУРСИПро коледж - Структура - Циклова комісія природничо-наукових дисциплін


Циклова комісія природничо-наукових дисциплін
 
 Циклова комісія природничо-наукових дисциплін забезпечує викладання дисциплін з циклу природничо-математичної підготовки для усіх спеціальностей коледжу. Навчальна робота циклової комісії природничо-наукових дисциплін організована з урахуванням навчально-виховного процесу та спрямована на формування знань, умінь та навичок студентів із фундаментальних дисциплін.

 Метою діяльності викладачів циклової комісії є розвиток творчої особистості, як майбутнього кваліфікованого спеціаліста, формування наукового світогляду, виховання людяності, терпимості, любові до людей, громадянської зрілості і соціальної активності.

 Викладачі циклової комісії постійно працюють над розвитком професійної компетентності, впровадженням нових сучасних форм і методів навчання, працюють зі здібною та творчою молоддю.

 ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПРАЦЮЄ НАД ПРОБЛЕМОЮ:
- впровадження інноваційних технологій у навчальний процес, раціоналізація навчальної діяльності викладачів та студентів;
- вдосконалення проведення занять як основної форми навчально-виховної діяльності з метою підвищення рівня знань студентів шляхом впровадження особистісно-орієнтованого підходу, спільної продуктивної та творчої діяльності викладача зі студентами.

 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА В ЦИКЛОВІЙ КОМІСІЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА ТАКИМИ НАПРЯМАМИ:
- поглиблення педагогічних та фахових знань;
- вивчення принципів розвитку сучасної національної та світової освіти;
- вдосконалення методики викладання дисциплін;
- систематичне інформування про нові методичні розробки;
- навчально-методична робота викладачів;
- робота зі здібними студентами;
- профорієнтаційна робота.
 
Склад комісії:

Марінець Ірина Станіславівна
(голова циклової комісії)

Ревко Лариса Миколаївна

Подгорнова Тетяна Миколаївна

Сухицький Юрій Васильович

Капля Світлана Юріївна

Малишенко Ірина Петрівна

Данилова Марина Володимирівна

Крапива В’ячеслав Іванович