ОГОЛОШЕННЯ

WEB РЕСУРСИСтудентство - Євроклуб


Члени Євроклубу КТКТ:

 • вивчають історію, культуру, традиції та побут українського народу та народів європейських країн;
 • збирають та поширюють інформацію про діяльність ЄС та ООН;
 • збирають та поширюють інформацію про діяльність ЄС та ООН;
 • встановлюють дружні зв’язки між ВНЗ різних областей та держав;
 • отримують інформацію про демократичну освіту, суспільно-політичний лад і спосіб життя європейських держав;
 • вдосконалюють знання з англійської та слов’янських мов;
 • використовують мережу Інтернет для інформаційних обмінів;
 • організовують творчі та інтелектуальні конкурси;
 • подорожують стежками рідного краю;
 • здійснюють обмін інформацією та студентськими групами.
 
 
 
 
Напрямки роботи ініціативних груп клубу

Група зовнішніх зв’язків (Данилова В.А.):

 • включення в національну та міжнародну мережу Євроклубів через Інтернет;
 • збір матеріалів в Інтернеті;
 • організація листування з іншими Євроклубами;
 • організація зв’язків з відділами зовнішньоекономічних зв’язків міськради та облдержадміністрації та іншими зацікавленими організаціями.

Група краєзнавства (Кухаренко Г.М.):

 • збір та систематизація інформації з історії, культури, науки Європейських країн;
 • збір матеріалів про Україну, як Європейську державу та її зв’язки з країнами Євросоюзу;
 • збір інформації про Чернігів та Чернігівську область, її зв’язки з містами та регіонами європейських країн.

Інформаційно-рекламна група ():

 • оформлення стендів з метою пропаганди роботи клубу;
 • інформування роботи Євроклубу на сайті ЧРМТ;
 • розробка інформаційно-рекламної продукції;
 • випуск бюлетенів клубу;
 • журналістська діяльність;
 • створення електронної презентації євроклубу, колажу.

Група економічного напрямку. Інформація про „Організацію економічного життя Європи” (Лісова М. А.):

 • ознайомити студентів із передумовами, які сприяли економічній та валютній інтеграції ЄС; особливостями економіки Європейських країн; з
 • історичними та економічними передумовами та механізмом введення євро;
 • з’ясувати вплив глобалізації на національну економіку; позитивні та негативні риси ринкової та планової економіки; переваги та недоліки введення
 • євро; порівняти країни Європи за ступенем готовності суспільства до функціонування у глобальних мережах;
 • визначити економічні показники і досягнення, які становлять основу успіху країн ЄС;
 • формувати вміння аналізувати соціально-економічні процеси, що відбуваються у ЄС;
 • пояснити студентам причини відмови деяких країн ЄС від введення євро; причини низького рівня розвитку економіки України і окреслити перспективи її входження до ЄС.

Група географічного напрямку. Інформація про географічне положення України як центру Європи (Кузьомка З.М.):

 • Україна на перехресті європейських доріг. Географічне положення та населення Європи;
 • паливні елементи – ключ до майбутнього планети Земля;
 • демографічна проблема;
 • екологічні проблеми та їх наслідки;
 • небезпечні хвороби та їх поширення в Європі;
 • прояв глобальних проблем людства в Україні;
 • розвиток мотивів природоохоронної діяльності.

Інформаційна група про Європейський вимір (Івашенцева Є.Г.):

 • вдосконалення системи знань про країни – члени Євросоюзу;
 • виховання європейської свідомості, навчання знанням про культуру та історію Європи;
 • залучення молоді до суспільного – політичного життя в Європі;
 • обмін освітнім досвідом;
 • організація зустрічі з людьми, які відвідали Європу;
 • навчання спільним мовам;
 • взаємний обмін навчальними програмами, проектами та акціями між країнами;
 • знайомство з подіями, що відбуваються в тій чи іншій країні („Греція – колиска європейської цивілізації”, „Будапешт – перлина Дунаю”, „Іспанія – країна корріди”, „Швеція – дух давнини” і т.п.).