ОГОЛОШЕННЯ

 

КОНТАКТИ ДОВІРИ

WEB РЕСУРСИ
Навчання - Спеціальності


274 "Автомобільний транспорт" (5.07010602 "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів")
     форма навчання: денна і заочна


141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (5.05070205 "Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів")
     форма навчання: денна


051 "Економіка" (5.03050401 "Економіка підприємства")
     форма навчання: денна


123 "Комп'ютерна інженерія" (5.05010201 "Обслуговування комп’ютерних систем і мереж")
     форма навчання: денна і заочна


122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" (5.05010101 "Обслуговування програмних систем і комплексів")
     форма навчання: денна


275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" (5.07010102 "Організація перевезень і управління на автотранспорті")
     форма навчання: денна