ОГОЛОШЕННЯ

 

КОНТАКТИ ДОВІРИ

WEB РЕСУРСИ
Про коледж - Історія коледжу


Чернігівський радіомеханічний технікум (ЧРМТ) був створений наказом Міністерства загального машинобудування і почав роботу 1 вересня 1967 року як філія Київського радіомеханічного технікуму.

Важливу роль у становленні навчального закладу відіграв перший його керівник - Лещенко Віталій Федорович. На той час технікум готував фахівців зі спеціальностей "Автоматика та телемеханіка", "Планування промислових підприємств", "Обробка металів різанням".
У 1971 році в навчальному закладі відкривається нова спеціальність "Виробництво мікроелектронних пристроїв", яка була гостро необхідна Чернігівському радіоприладному заводу.
З 1972 по 1982 рік колектив технікуму очолював Чміль Владлен Антонович, який зробив великий внесок у розвиток навчально-виховного процесу. Згідно з наказом Міністерства галузі від 2 грудня 1974 року технікум реорганізовується в самостійний вечірній Чернігівський радіомеханічний технікум. А з 1 вересня 1978 року починається підготовка фахівців і на денному відділенні зі спеціальностей : "Обробка металів різанням", "Виробництво мікроелектронних пристроїв".

Слід також визначити роботу Бєлих Валерія Васильовича, який очолював педагогічний колектив з 1982 по 1996 роки.
У 1990 році технікум почав готувати фахівців зі спеціальностей: "Обробка матеріалів на верстатах та автоматичних лініях", "Технічне обслуговування верстатів з програмним управлінням та роботехнічних комплексів", "Виробництво виробів електронної техніки". Ці спеціальності користувались великим попитом серед підприємств України.
З 1995 року вечірнє відділення замінюється заочним і готує фахівців з усіх напрямків.

У 1996 році колектив технікуму очолив Радченко Віктор Миколайович. В умовах розбудови незалежної Української держави перед педагогічним колективом технікуму стоять відповідальні завдання. Вони пов'язані з необхідністю підвищення якості підготовки спеціалістів і відкриттям нових , потрібних у наш час спеціальностей. З цією метою в технікумі проводиться перепрофілювання, відкриваються нові спеціальності, яких потребують галузі народного господарства. Це "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів", "Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв", "Економіка підприємства".
 
З 1 вересня 2002 року технікум починає готувати фахівців зі спеціальності "Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж".
В зв'язку зі зрушеннями в економіці Чернігівського регіону виникла потреба знову готувати фахівців за спеціальністю "Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях". Тому з 1 вересня 2004 року технікум відкриває спеціальність "Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях" та нову спеціальність "Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів".
 
У 2011 році, керуючись потребами сучасного ринку, технікум відкриває нову спеціальність: "Обслуговування програмних систем і комплексів", у 2013 році - "Організація перевезень і управління на автотранспорті".
 
Враховуючи клопотання трудового колективу, у 2012 році ЧРМТ був перейменований у ДВНЗ "Чернігівський технікум транспорту та комп'ютерних технологій".

У 2014 році навчальний заклад як структурний підрозділ увійшов шляхом приєднання до Чернігівського національного технологічного університету (ЧНТУ) і перейменований у Коледж транспорту та комп'ютерних технологій ЧНТУ.