ОГОЛОШЕННЯ

 

КОНТАКТИ ДОВІРИ

WEB РЕСУРСИ
Студентство - Студентське самоврядування


СТУДРАДА

Документи щодо роботи студради можна переглянути у розділі "Публічна інформація"
 
Діяльність органів студентського самоврядування в коледжі спрямована на зростання соціальної активності студентів, ініціативності та відповідальності за доручені справи.
 
Голова Студентської ради входить до складу Вченої ради Чернігівського національного технологічного університету.
Члени студентської ради беруть участь у засіданнях педагогічної ради коледжу та конференціях трудового колективу.
Співпраця органів студентського самоврядування з адміністрацією коледжу спрямована на вирішення питання навчання та побуту, захисту прав та інтересів студентів.
Діяльність секторів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.
 
Основні завдання секторів студради:
Сприяння виявленню лідерів серед студентів, створення умов для реалізації їх організаторських здібностей, інтересів, можливостей.
Активізація залучення студентів до життя коледжу, сприяння їх участі в управлінні навчальним закладом і вирішенні питань студентського життя.
Вироблення в представників студентського самоврядування навичок управління і комунікації.
Забезпечення участі у самоврядуванні та житті коледжу студентів всіх вікових категорій.
Контроль за навчальною, трудовою і виконавчою дисципліною студентів, оперативне реагування на її порушення.
Сприяння формуванню у студентів активної громадянської та життєвої позиції, високої правової культури.
Поширення в навчальному закладі принципів демократії, особистої свободи та відповідальності кожного студента.
Сприяння взаємодії адміністрації коледжу, викладацького складу зі студентство.
Заохочення молодого покоління до здорового способу життя, запобігання з боку студентів правопорушень, вживання алкоголю, тютюнопаління.
 
Сектор «Знання»
Робота сектору полягає в проведенні заходів , які могли б підвищити знання студентів, що з певних причин відстали в навчальному процесі
Керівник сектора має право:
- вносити пропозиції із запровадження новітніх форм навчання у коледжі;
- проводити рейди – перевірки якості знань студентів;
- забезпечувати інформування через настінні газети;
 
Сектор «Право»
Робота сектору полягає:
- в спостереженні за відвідуванням занять студентами і запобіганні пропускам;
- контроль за дотриманням студентами належного порядку, культури поведінки та дисципліни у коледжі;
- організовувати та проводити правовиховні заходи.
 
Сектор «Прес-центр»
Ця група студентів складається з художників, кореспондентів, фотографів та операторів. Робота сектору полягає в донесенні інформації про всі заходи, які організовує і проводить студентська рада.
Прес-центр займається:
- оформленням стінгазет, оголошень, плакатів, малюнків;
- веденням і зберіганням основної документації студради;
- зборі й проведенні анкетування на наболілі теми;
- готує фоторепортаж про життя студради.
 
Сектор «Гарт»
Робота сектору полягає в проведенні різних спортивних акцій, турнірів, туристичних змагань.
Голова сектору повинен мати організаційні здібності, хорошу фізичну форму та бути прикладом для інших студентів.
Члени сектору зобов’язані:
- допомагати викладачам фізичного виховання, керівникам гуртків у проведенні спортивних заходів;
- забезпечувати участь команд коледжу у спортивних змаганнях;
- співпрацювати з медичним працівником коледжу у проведенні заходів;
- організовувати пропаганду здорового способу життя, залучення студентів до участі в походах, екскурсіях;
- ініціювати проведення спортивних змагань зі студентами інших навчальних закладів.
 
Сектор «Дозвілля»
Члени цього сектору мають бути творчими людьми. Робота вимагає:
- організовувати і проводити дозвілля студентів, цікаві конкурси, огляди, вернісажі культурно – просвітницького характеру;
- залучати студентів до різних заходів;
- випуск стінгазет;
- участь і активність у доброчинних акціях, благодійницьких проектах різного спрямування;
- організовувати зустрічі з людьми різних сфер діяльності;
- складати умови й номінації для змагань у сфері творчості й дозвілля.
 
Сектор «Еколог»
Завдання та обов’язки сектора:
- бути природолюбивою людиною;
- підтримувати належний екологічний стан під час занять;
- нагляд за прибиранням території навколо навчального закладу;
- зберігати та примножувати зелені насадження на території коледжу;
- організовувати акції озеленення;
- сприяти активізації роботи екологічних студентських груп;
- збільшити дизайн квітників на території навчального закладу;
- розвивати відповідальність за стан оточуючого середовища.
 
Сектор «Контролер чистоти та якості»
Робота сектору полягає в підтриманні чистоти, порядку в навчальних корпусах, аудиторіях, лабораторіях. Керівник та члени сектору беруть на себе обов’язки:
- ведення обліку санітарного стану аудиторій;
- організовувати та контролювати чергування в навчальному закладі;
- залучати студентів до естетичного оформлення вестибюлів, аудиторій;
- дотримання санітарно – гігієнічної культури, чистоти приміщень .