ОГОЛОШЕННЯ

WEB РЕСУРСИПро коледж - Структура - Навчальна частина - АД


Відділення спеціальності "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів" (АД):
 
Адреса відділення: м. Чернігів, вул. Одинцова, 25.
Телефон: (04622) 3-15-96 (внутр. 26-88); (0462) 3-37-10 (внутр.23-82).
E-mail: podtergerom@ukr.net
 
Завідувач відділення - Подтергер Олександр Михайлович, викладач вищої категорі, викладач – методист.
Тел. (04622) 3-15-96 (внутр. 26-88), кім. 233
 
Секретар – Піцхелаурі Ірина Михайлівна
Тел. (0462) 3-37-10 (внутр.23-82), кім. 201
 
Структура відділення
 
До складу відділення входить одна комісія:
- циклова комісія дисциплін професійної підготовки спец.5.07010602, 5.07010102, голова – Раємська Олександра Юріївна, викладач вищої категорії, старший викладач.
 
Рада відділення :
Голова ради – Подтергер Олександр Михайлович.
Члени ради:Раємська О.Ю. – голова циклової комісії;
Романенко М.Г. – завідувач лабораторій;
Пономаренко Р.І. – староста групи АД – 1205;
Дурас А.Ю. - староста групи АД – 1304;
Родімченко Д.О. - староста групи АД – 1404.
 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
 
На відділенні навчається 238 студентів денної форми навчання.
 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ТА НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
 
Відділення здійснює підготовку фахівців зі спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» як на основі базової загальної середньої освіти (термін навчання 3 роки 10 місяців) так і на основі повної загальної середньої освіти (термін навчання 2 роки 10 місяців).
Підготовку молодших спеціалістів за даною спеціальністю у коледжі започатковано з 1997 року
Професійне призначення молодшого спеціаліста зі спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» визначається виробничо-технічною та організаційно-керівною діяльністю, пов’язаною з технічним обслуговуванням та ремонтом автомобілів і двигунів
Висока професійна компетенція молодшого спеціаліста з автомобільної спеціальності забезпечується його теоретичною підготовкою та практичними навичками для активної творчої, професіональної та соціальної діяльності.
Можливе місце роботи випускника автомобільної спеціальності – це автотранспортні та авторемонтні підприємства, станції технічного обслуговування автомобілів та сервісні центри, організації та установи різних форм власності будь-яких галузей господарства на посадах начальника дільниці з технічного обслуговування або ремонту автомобілів (двигунів), старшого механіка в автотранспортних і авторемонтних підприємствах, керівника приватних, малих підприємств з технічного обслуговування і ремонту автомобілів.
Молодший спеціаліст автомобільної спеціальності повинен бути підготовленим до активної професійної діяльності, вміти самостійно оволодівати знаннями, критично оцінювати зроблене та ставити нові завдання, мати високі моральні навички, навички організаторської та управлінської діяльності, вміти приймати професійні рішення з урахуванням соціальних наслідків.
Після закінчення коледжу випускники автомобільної спеціальності можуть продовжити навчання за інтегрованим планом на ІІІ-му курсі даної спеціальності у Чернігівському національному технологічному університеті та інших ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації.
 
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
 
Відділення володіє сучасною матеріально-технічною та навчально-методичною базою для підготовки висококваліфікованих фахівців. Для забезпечення навчально-виховного процесу на відділенні задіяні 9 лабораторій та 12 кабінетів. Лабораторії та кабінети оснащені наочними посібниками, дидактичними матеріалами, нормативно-інструктивною документацією та необхідною документацією з техніки безпеки та протипожежної безпеки.
Велика увага приділяється комп’ютерізації навчального процесу, вивченню комп’ютерних програм. Широко застосовуються мультимедійні засоби навчання та використовується різноманітне програмне забезпечення.
Навчальний процес на відділенні забезпечує педагогічний склад, більшість якого має вищу кваліфікаційну категорію, також достатня кількість викладачів мають педагогічне звання «викладач-методист».
Бібліотека коледжу забезпечена достатньою кількістю підручників та педагогічними виданнями.
Студенти відділення активно приймають участь та займають призові місця в конференціях, конкурсах та олімпіадах.
 
СТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ
 
Усі студенти, починаючи з першого курсу, мають можливість змістовно проводити своє дозвілля, беруть участь у заходах Тижня відділення, декадах циклових комісій, спортивних змаганнях, присвячених Дню здоров’я, спартакіадах студентів ВНЗ І-ІІ р.а., у волонтерських благодійних акціях, Днях відкритих дверей, вечорах відпочинку та інших конкурсах, змаганнях, акціях.
У рамках проведення Тижня відділення студенти взяли активну участь у конкурсі на кращу емблему автомобільної спеціальності, у конкурсі стіннівок та конкурсі на кращий слоган спеціальності. Стало традицією в рамках Тижня спеціальності проводити конкурси професійної майстерності з застосуванням сучасного діагностичного та ремонтного обладнання на «Тойота-центрі».
 
ПІДГОТОВКА ВОДІЇВ
 
Для студентів спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», а також для студентів інших спеціальностей коледжу та студентів Чернігівського національного технологічного університету у коледжі працює автошкола по підготовці водіїв транспортних засобів категорії «В» та «С». Заняття проводяться як із теоретичного так і практичного навчання.