ОГОЛОШЕННЯ

 

КОНТАКТИ ДОВІРИ

WEB РЕСУРСИ
Про коледж - Структура - Навчальна частина - КІ, КН


Відділення Інформаційних технологій
(спец. 122 Комп’ютерні науки, 123 Комп’ютерна інженерія)
 
Адреса відділення: м. Чернігів, вул. Захисників України, 25.
Телефон: (04622) 3-15-96.
E-mail: podgornovatana@ukr.net
 
Завідувач відділення - Подгорнова Тетяна Миколаївна, викладач вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України.
Тел. (04622) 3-15-96, кім. 307
 
Секретар – Кучеренко Анна Анатоліївна
Тел. (0462) 3-15-96 кім. 307
 
Структура відділення
 
До складу відділення входять циклові комісії:
- циклова комісія філологічних дисциплін, голова – Івашенцева Євгенія Геннадіївна, викладач вищої категорії, викладач-методист;
- циклова комісія дисциплін професійної підготовки спеціальностей 122, 123, голова – Шумська Лілія Михайлівна, викладач вищої категорії, викладач-методист.
 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
 
Студенти відділення - це соціально-демографічна група, що характеризується чисельністю, статево-віковою структурою, територіальним розподілом, яка має визначене суспільне становище, роль і статус в Коледжі транспорту та комп’ютерних технологій ЧНТУ. Наші студенти є не тільки джерелом поповнення кваліфікованих кадрів, але й складають досить численну та важливу соціальну групу. На сьогоднішній день на спеціальностях відділення навчається близько 200 студентів денної та заочної форм навчання.
 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
 
Відділення здійснює підготовку  на денній формі навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за такими спеціальностями:
1) Комп’ютерна інженерія («Обслуговування комп’ютерних систем і мереж») - термін навчання 3 роки 10 місяців);
2) Комп’ютерні науки («Обслуговування програмних систем і комплексів») - (термін навчання 3 роки 10 місяців).
 
* * *
Випускник спеціальності  «Комп’ютерна інженерія» («Обслуговування комп’ютерних систем і мереж») має кваліфікацію «технік-програміст». Сфера діяльності фахівця пов'язана з обслуговуванням та ремонтом засобів обчислювальної техніки та периферійних пристроїв; вибором та обслуговуванням електронних засобів збору та обробки інформації; створенням, використанням та обслуговуванням локальних і корпоративних мереж; роботою з ресурсами глобальних мереж; розробкою та обслуговуванням баз даних; налагодженням та обслуговуванням програмного забезпечення; розробкою програмного забезпечення.
 
Майбутні фахівці вивчають різноманітні мови програмування, комп’ютерну електроніку, архітектуру комп’ютерів, комп’ютерну схемотехніку, операційні системи, комп’ютерні мережі, системи управління базами даних, технічне обслуговування ЕОМ.
 
Технік-програміст після закінчення навчання вміє:
- підключати додаткові зовнішні пристрої для розширення технічних можливостей;
- здійснювати інсталяцію, тестування та деінсталяцію операційних систем, системного та прикладного програмного забезпечення;
- проектувати, розробляти та впроваджувати системи управління базами даних;
- формувати структуру; виконувати монтаж та налаштування комп’ютерних мереж;
- проводити адміністрування користувачів і ресурсів мережі;
- проводити діагностику та усунення неполадок мережі та мережевого обладнання;
- виконувати монтаж, демонтаж та тестування устаткування персонального комп’ютера та його комплектуючих;
- проводити профілактичне обслуговування комп'ютерної апаратури;
- проектувати інтегральні схеми, вузли та пристрої обчислювальної техніки.
 
Після закінчення коледжу випускники спеціальності мають можливість продовжувати навчання за обраною спеціальністю за скороченим терміном навчання в Чернігівському національному технологічному університеті та інших ВНЗ України ІІІ-ІV рівнів акредитації.
 
* * * 
Молодший спеціаліст зі спеціальності «Комп’ютерні науки» («Обслуговування програмних систем і комплексів») з кваліфікацією «технік-програміст» - це фахівець, підготовлений для діяльності у сфері інформатизації, яка передбачає застосування комп’ютерних технічних засобів і програмного забезпечення.
Може займати посади техніка-програміста, техніка І, ІІ категорії, фахівця з інформаційних технологій, фахівця з комп’ютерної графіки (дизайну), фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення, фахівця з формування та управління електронних баз даних, техніка з системного адміністрування.
Технік-програміст повинен знати:
- методи проектування та технологію механізованого та автоматизованого оброблення інформації;
- засоби обчислювальної техніки, збирання, передавання та обробки інформації та правила їх експлуатації;
- види технічних носіїв інформації, правила їх зберігання, захисту та експлуатації;
- основні формалізовані мови програмування.
Технік-програміст повинен вміти:
- створювати, розробляти, супроводжувати та тестувати програмне забезпечення з використанням мов високого рівня;
- розробляти Web-сторінки з використанням комп’ютерної графіки (дизайну);
- створювати, керувати та ефективно використовувати електронні бази даних;
- програмувати мережеві додатки;
- розробляти методи і засоби захисту даних в мережі.

Після закінчення коледжу випускники спеціальності мають можливість продовжувати навчання за обраною спеціальністю за скороченим терміном навчання в Чернігівському національному технологічному університеті та інших ВНЗ України ІІІ-ІV рівнів акредитації.
 
* * *