ОГОЛОШЕННЯ

 

КОНТАКТИ ДОВІРИ

WEB РЕСУРСИ
Про коледж - Структура - Навчальна частина - ЕТ, ТТ, ЕП


Відділення електричної інженерії та логістики (141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 051 Економіка; 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)):
 
Адреса відділення: м. Чернігів, вул. Захисників України, 25.
Телефон: (04622) 3-15-96.
E-mail: yura_suhitskiy@ukr.net
 
Завідувач відділення - Сухицький Юрій Васильович, викладач вищої категорії, викладач-методист.
Тел. (04622) 3-15-96, кім. 202
 
Секретар – Павлова Ірина Петрівна
Тел. (04622) 3-15-96, кім. 202
 
Структура відділення
 
До складу відділення входять циклові комісії:
- циклова комісія дисциплін професійної підготовки спеціальності 141, голова – Ковальова Т.І., викладач вищої категорії.
- циклова комісія суспільно-економічних дисциплін, голова – Поцелуйко Ірина Володимирівна, викладач вищої категорії.
 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
 
На спеціальностях відділення навчається 259 студента денної форми навчання.
 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ТА НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
 
Відділення здійснює підготовку на денній формі навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальностями:
1) «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (термін навчання 3 роки 10 місяців);
2) «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» (термін навчання 3 роки 10 місяців).
3) «Економіка» (термін навчання 2 роки 10 місяців);
 
Призначення молодшого спеціаліста з організації та управління на автотранспорті визначається тим, що це фахівець з високим рівнем фахової освіти, підготовлений для планово-економічної, організаційно-управлінської, фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг, в управлінні відповідно до фахового спрямування.
 
Висока професіональна компетенція молодшого спеціаліста з електромеханіки підприємства забезпечується його теоретичною підготовкою та практичними навичками для активної творчої, професіональної та соціальної діяльності.
 
Під час навчання на даному відділенні студенти отримують глибокі знання з:
- організації та планування діяльності автотранспортних підприємств;
- будови та експлуатації автомобілів;
- електроустаткування автомобілів і тракторів;
- інформатики та обчислювальної техніки;
- автомобільно-експлуатаційних матеріалів;
- електричних машин та основ електроприводу;
- метрології та вимірювальної техніки;
- організації автомобільних вантажних перевезень;
- організації автомобільних пасажирських перевезень;
- інші знання для отримання кваліфікованих робітників з даних спеціальностей.
 
Випускники володіють комп'ютерною технікою, знаннями з ділового мовлення за фахом та іноземною мовою.
 
Молодший спецаліст зі спеціальності «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів» з кваліфікацією «електромеханік» - це фахівець, підготовлений для діяльності у сфері обслуговування електроустаткування автомобілів, яка передбачає застосування різних існуючих та новітніх технологій.
 
Може займати посади техніка з експлуатації та ремонту електроустаткування, техніка з налагодження та випробувань, механіка і монтажника моторних транспортних засобів (на роботах високої кваліфікації), електромеханіка та електромонтажника (на роботах високої кваліфікації).
 
Фахівець з електромеханіки повинен знати:
- будову та електроустаткування автомобілів і тракторів;
- можливі недоліки в роботі електроустаткування автотранспорту;
- електронні та мікропроцесорні системи автомобілів і тракторів;
- види електричних машин та основи електроприводу.
 
Технік-електромеханік повинен вміти:
- вільно користуватися різною технічною документацією на автотранспортні засоби та сервісне обслуговування;
- проводити технічне обслуговування електроустаткування;
- виявляти дефекти і неполадки електроустаткування та електронних систем;
- виконувати підключення додаткового електроустаткування та електричного обладнання з метою розширення технічних можливостей автотранспортних засобів.
 
Фахівець з організації перевезень та організації на автотранспорті може займати такі первинні посади: технік-технолог, диспетчер, технік з обліку, ревізор, черговий по транспортно-експлуатаційному агентству, технік відділу експлуатації, декларант експорту і імпорту товарів, технік-організатор міжнародних перевезень, інспектор з міжнародних перевезень, диспетчер автостанцій, технік відділу безпеки руху та охорони праці, оператор диспетчерського руху та навантажувально-розвантажувальних робіт.
 
Технік-технолог повинен знати:
- різноманітність типів рухомого складу, транспортного обладнання, навантажувально-розвантажувальних механізмів, їх призначення;
- законодавчі та нормативні акти з організації перевезень та відповідальність за порушення умов перевезень;
- методи організації перевезень, загальні принцип організації руху рухомого складу.
 
Технік-технолог повинен вміти:
- організовувати ефективне використання рухомого складу і його рентабельну експлуатацію;
- використовувати навички для безаварійного керування транспортним засобом та його обслуговування;
- впроваджувати і використовувати передові системи диспетчерського управління рухом автомобілів;
- розробляти заходи з поліпшення організації перевезень.
 
Випускники даної спеціальності можуть працювати на транспортно-експлуатаційних підприємствах, в організаціях транспортного комплексу різних форм власності, у термінальних системах, на вантажних та пасажирських станціях, у фірмових та дилерських центрах автомобільних компаній і заводів, у транспортних відділах державних установ.
 
Призначення молодшого спеціаліста з економіки визначається тим, що це фахівець з високим рівнем фахової освіти, підготовлений для планово-економічної, організаційно-управлінської, фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг, в управлінні відповідно до фахового спрямування.
Висока професіональна компетенція молодшого спеціаліста з економіки підприємства забезпечується його теоретичною підготовкою та практичними навичками для активної творчої, професіональної та соціальної діяльності.
Молодший спеціаліст з економіки підприємства може займати посади: спеціалістів з планування, підготовки виробництва, нормування та організації роботи, ревізора виробничо-технічних та економічних питань, інспектору з цін.
 
За час навчання студенти отримують глибокі знання з:
- економіки, організації та планування діяльності підприємств;
- статистики;
- фінансів підприємства;
- основ маркетингу та менеджменту;
- бухгалтерського обліку;
- економічного аналізу;
- сучасного оподаткування;
- інформаційних систем і технологій;
- інші знання для задоволення економічних потреб регіону.
 
Випускники володіють комп'ютерною технікою, знаннями з ділового мовлення за фахом та іноземною мовою.

Випускники всіх спеціальностей мають можливість продовжувати навчання за обраною спеціальністю за скороченим терміном навчання в Чернігівському національному технологічному університеті та інших ВНЗ-ІІІ-ІV рівня акредитації України.
 
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
 
Відділення володіє сучасною методичною базою підготовки дисциплін з усіх спеціальностей. Бібліотека забезпечена достатньою кількістю підручників та періодичними виданнями. Навчальний процес на відділенні забезпечує педагогіний склад, більшість якого має вищу кваліфікаційну категорію, також достатня кількість викладачів мають педагогічне звання «викладач-методист». Студенти відділення активно приймають участь та займають призові місця в конференціях та олімпіадах.

 
Студенти спеціальності з організації перевезень активно беруть участь у конкурсах:
- Конкурс ескізів з дисципліни «Технології» на тему: «Створення новітніх технологій як рушійна сила розвитку суспільства та економіки країни в цілому». (Красноштан Соломія, студентка групи УТ-1408 зайняла ІІ місце; робота на тематику створення власного інноваційного театру, який дасть змогу людям підвищувати свій розумовий потенціал та розвивати свої творчі здібності).
- Конкурс на найкращу торгову марку фірми та слоган (Тупик Вікторія, студентка групи УТ-1408, зайняла І місце; робота про кафе «ВуЛиК»).
- Конкурс фахової майстерності студентів коледжу на базі ТОВ «Автомобільна компанія «Сівер-Авто» (ТOYOTA центр у м.Чернігів) - у складі команди переможців були студенти відділення Манойленко Костянтин (група ЕУ-1303), Спутай Ірина (група УТ-1307), Силенок Микола (група ЕУ-1303), Юрченко Антон (група ЕУ-1303).
 
Студенти економічної спеціальності постійно беруть участь у конкурсах: інтерактивний конкурс соціальних проектів компанії «Нескафе» (студентка групи ЕП - 1104 Свинобой Наталія з проектом «Готель для кішок та собак» посіла 6-місце), Всеукраїнський конкурс «Новітній інтелект України», конкурси, що проводить Чернігівська обласна податкова інспекція.
У 2015 році в конкурсах взяли участь студенти групи ЕП-1207 з темами:
- Кузьменко Ірина – «Як Україну зробити туристичною країною?»;
- Самохіна Анастасія - «Чи можуть молоді українські політики зайняти гідне місце в українському політикумі?»;
- Саєнко Оксана – «Чи може Україна стати енергетично незалежною державою?».
 
Студенти беруть активну участь у міжвузівських конференціях.
 
СТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ
 
Відділення має представництво в органах студентського самоврядування коледжу та активно беруть участь в їх діяльності.

 
Усі студенти, починаючи з першого курсу, мають можливість змістовно проводити своє дозвілля, беруть участь у заходах Тижня відділення, декадах циклових комісій, змаганнях, присвячених Дню здоров’я, Спартакіаді студентів ВНЗ-І-ІІ р.а., у волонтерських благодійних акціях, Днях відкритих дверей, випускних вечорах та інших конкурсах, змаганнях та акціях.