ОГОЛОШЕННЯ

 

КОНТАКТИ ДОВІРИ

WEB РЕСУРСИ
Студентство - Профспілка - Історія


Історія розвитку профспілкового руху у світі та в Україні.


На сьогодні профспілкові організації існують майже у всіх країнах світу, проте шлях профспілкового руху до визнання та правового закріплення їхньої діяльності був доволі тривалий.

Історію профспілкового руху в світі слід розглядати починаючи з періоду формування раннього капіталістичного суспільства XVI ст., який прийшов на зміну феодальному укладу ведення господарства.

По мірі формування капіталістичного суспільства з'явилися нові основні соціально-економічні класи – капіталісти та наймані працівники.

Взаємовідносини працівників і капіталістів завжди носили конфліктний характер. Одним з головних методів підвищення доходу капіталістів була жорсткість вимог до працівників: подовження робочого дня, скорочення норм оплати праці, штрафи, економія на охорону праці, звільнення.

Якщо робітник відмовлявся від запропонованих власником підприємства умов, то він ризикував бути звільненим і стати безробітним. Якщо ж капіталіст не приймав вимог працівника, то він міг його звільнити і найняти нового, майже нічого не втративши. Щоб домогтися захисту своїх прав, робітник повинен був мати можливість в конфліктній ситуації заручитися підтримкою колег по роботі. Капіталісту не було необхідності реагувати на окремі виступи і протести робітників. Але коли робітники об'єднувалися –виробництву загрожував масовий простій і капіталіст змушений був вислухати вимоги робітників та якось на них прореагувати. Таким чином, об’єднання робітників давали їм ту владу, якої вони були позбавлені, діючи поодинці. В цьому проявляється один із головних принципів діяльності профспілок – солідарність.

Вперше профспілки виникли в роки промислової революції XVIII ст. на той час в найбільш розвиненій країні світу – Великій Британії.

Становлення і розвиток профспілкового руху в різних країнах відбувалося різними темпами.

Таким чином, профспілки стали породженням індустріальної епохи з типовим для неї протистоянням власників капіталу і найманих працівників.

Профспілковий рух на території українських земель з'явився на рубежі XIX-XX століть. Відсутність в України усталених традицій цехового ремісничого виробництва в середні віки істотно сповільнило процес створення профспілок у новий час.

На Західноукраїнських землях профспілки виникли на початку ХІХ ст.

На територіях України, що входили до складу Російської імперії, виступи трудящих відзначалися стихійністю, непослідовністю, браком організованості.

Перша російська революція 1905-1907 років дала початок якісно нового етапу в розвитку профспілок. До періоду революції 1905-1907 рр. відноситься поява перших колективних договорів між капіталістами та об’єднаннями робітників. З’явилися великі галузеві, всеросійські та територіальні бюро професійних спілок.

У радянські часи профспілки діяли в рамках ідеології правлячої партії, були частиною державного апарату.

Федерація незалежних профспілок України була створена 6 жовтня 1990 року.

У листопаді 1992 року на II (позачерговому) з'їзді Федерація незалежних профспілок України було перейменовано у Федерацію профспілок України.

На сьогодні Федерація профспілок України об’єднує близько 9 мільйонів своїх членів. В складі Федерації налічується 44 галузеві профспілки (наприклад є окремі профспілки працівників освіти і науки, охорони здоров’я, вугільної промисловості, авіабудування і т.д.). Причому всі працівники підприємства, не залежно від їх професії є членами профспілки однієї галузі. Наприклад, у лікарні працюють лікарі, медсестри, прибиральниці, водії, електрики та інші. Усі вони є членами однієї профспілки працівників охорони здоров’я.

В кожному регіоні України є територіальне об’єднання профспілок – в 24 областях, Автономній Республіці Крим, містах Києві і Севастополі. В районах і крупних містах існують, відповідно райкоми і міськкоми профспілок.

Однак базовою ланкою профспілкової структури є первинні профспілкові організації, які створюються на підприємствах, установах, організаціях, де працюють Ваші батьки.

Федерація профспілок України впевнено продовжує утверджуватись на міжнародній арені як найбільш представницький національний профцентр України. На сьогодні Федерація профспілок України є активним членом ряду міжнародних профспілкових організацій.